Tor Browser Bundle 11.5

Tor Browser Bundle 11.5

Tor Browser Bundle – 71,9MB – Shareware – Windows
The Tor software protects you by bouncing your communications around a distributed network of relays run by volunteers all around the world: it prevents somebody watching your Internet connection from learning what sites you visit, it prevents the sites you visit from learning your physical location, and it lets you access sites which are blocked.

Tổng quan

Tor Browser Bundle là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Tor Browser Bundle.

Phiên bản mới nhất của Tor Browser Bundle là 11.5, phát hành vào ngày 15/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012.

Tor Browser Bundle đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 71,9MB.

Tor Browser Bundle Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Tor Browser Bundle!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Tor Browser Bundle
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản